Blog de la afaco

Bienvenidos al blog de la asociación de fútbol aficionado comarcal (afaco). Desde aquí iremos actualizando puntualmente las noticias y novedades según se vayan produciendo. Queremos un espacio abierto y dinámico en que todos sus miembros puedan interactuar.

miércoles, 30 de noviembre de 2016

COMUNICADO ASOCIACIONS DE FUTBOL BASE DE GALICIA

As Asociacións de Clubes de Fútbol base afeccionado de Galicia:

AFACO de Ferrol
AFAC de A Coruña
AFALU de Lugo
AFOUR de Ourense
AFAVI de Vigo
AFASEC de Santiago
AFAFE de Ferrol

Reunidos o sábado 26 de novembro en Santiago de Compostela queremos facer público os seguintes acordos tomados por unanimidade:
1º.-  Solicitar unha xuntanza ao Presidente da Federación Galega de Fútbol para amosarlle a nosa preocupación polas medidas que está a tomar a Federación con respecto ao fútbol base galego que enchen de preocupación aos clubes cara o futuro inmediato sobor a viabilidade do fútbol base.
2º.-  Solicitar da Federación Galega de Fútbol o recoñecemento das Asociacións de Fútbol como parte da estructura do Fútbol en Galicia como entes activos e colaboradores no desenrolo do fútbol base.
3º.-  Amosar o noso desacordo coa aplicación das últimas medidas referentes ao pago de  licencias, fichas, colexiación, contratos, formación de monitores, adestradores e delegados por entender que representa unha carga inasumible.
4º.-  Pedimos que as medidas que poideran adoptar ao respecto dos resultados abultados nas competicións inferiores,  deben ser abordadas tendo en conta o punto de vista do todo o fútbol base e non só polos equipos de élite e profesionais. Polo cal solicitamos se faga un estudo e valoración dos resultados e cales son ou poideran ser as causas das mesmas  para logo buscar solución equilibradas que non poidan perxudicar mais ao fútbol base.
5º.-  Amosamos o noso desacordo á creación de mais categorías superiores nas ligas inferiores polo perxuizo que lle traería ao fútbol e o seu desenrolo e progresión.
As Asociacións arriba referenciadas amosamos o noso compromiso a participar e colaborar nun desenrolo armónico de Fútbol base galego polo cal manteremos xuntanzas periódicas para acadar solucións e alternativas para elo.

viernes, 25 de noviembre de 2016

JORNADA DE CONVIVENCIA DE BIBERONES

El Numancia, SDR organizará el próximo jueves 22 de diciembre una nueva jornada de convivencia en categoría biberón. Esta jornada se celebrará en el Pabellón de Ares y la modalidad será la de fútbol 6.

A los equipos apuntados en la competición de esta temporada que no es la forma habitual sino en diferentes jornadas de convivencia en distintas sedes, se abre un plazo hasta el domingo 11 de diciembre para todos aquellos equipos que se quieran apuntarse a la jornada. La fecha es improrrogable por razones organizativas.

La manera de apuntarse es a través del email de la asociación.

Junta Directiva

PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE ALEJANDRO TOIMIL "BEN BAREK"

La AFACO quiere mostrar su más sentido pésame a la familia, amigos y allegados de D. Alejandro Toimil Casal (Ben Barek) por su fallecimiento en la jornada el pasado domingo 20 de noviembre.

Este pésame se hace extensivo a la Familia del Galicia de Mugardos donde formó parte del Club tantos y tantos años.

DEP